Door verder gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en ons gebruik van cookies.

Passie voor Whisky Privacybeleid

Passie voor Whisky (passievoorwhisky.nl) is onderdeel van Passion for Whisky (Vennootschap Onder Firma), geregistreerd in Nederland onder KvK-nummer 71860665 en gevestigd aan de Prinses Irenelaan 359-361, 2285 GA Rijswijk, Nederland. Elke verwijzing naar "wij" "ons" en "onze" is een verwijzing naar deze entiteit. Passion for Whisky is de verantwoordelijke in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 
Dit Privacybeleid vormt, samen met onze Algemene Voorwaarden en Cookiebeleid, de basis waarop we alle persoonlijke informatie die we over u verzamelen of u aan ons verstrekt, opslaan en gebruiken.
 
Passion for Whisky streeft ernaar om de minimale hoeveelheid informatie over u op te slaan zodat u aankopen kunt doen en we persoonlijke aanbevelingen kunnen doen. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens en/of e-mailadres nooit aan derden.
 

Welke informatie kunnen we over u verzamelen?

We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en verwerken:
- Informatie die u verstrekt door formulieren op onze site in te vullen. Dit omvat informatie die werd verstrekt op het moment van registratie om een ​​van onze diensten te gebruiken. Dat willen zeggen informatie verstrekt tijdens het afrekenproces bij de aankoop van goederen of om verdere diensten aan te vragen of informatie die u verstrekt bij deelname aan een promotie van Passie voor Whisky. We kunnen u ook om informatie vragen als u een probleem hebt met onze site of het bestelproces.
- Als u contact met ons opneemt, kunnen we deze correspondentie archiveren.
- Informatie verstrekt door u in enquêtes (zonder verplichting om te reageren) voor onderzoeksdoeleinden.
- We kunnen informatie verzamelen over het apparaat dat door u wordt gebruikt, inclusief (indien beschikbaar) uw IP-adres (Internet Protocol), voor fraudebescherming.
- We kunnen ook informatie verzamelen over het besturingssysteem en het browsertype van uw apparaat, voor systeembeheer en om (indien van toepassing) gebruiksinformatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit betreft statistische gegevens over de browser-acties en patronen van onze gebruikers en identificeert geen enkele persoon.
 

Cookies

Cookies stellen ons in staat om de volgende informatie te verzamelen: informatie over uw bezoeken aan onze site, inclusief maar niet beperkt tot verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, zoals vereist voor facturering of anderszins.
Raadpleeg ons Cookiebeleid voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken.
 

Hoe slaan we uw gegevens op?

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers.

Bij alle informatie die we van u ontvangen, gebruiken wij strikte procedures en beveiligingsfuncties om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Hoewel we onze uiterste best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de overdracht van de gegevens die u zelf naar onze site verzendt niet garanderen. Elke overdracht naar onze site is op eigen risico.
 

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke informatie?

We kunnen informatie over u op de volgende manieren gebruiken:
- Om u te voorzien van informatie of diensten die u bij ons hebt aangevraagd.
- Om u te informeren over de voortgang van uw bestelling.
- Om verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten of overeenkomsten die tussen u en ons zijn aangegaan, bijvoorbeeld om uw bestelling op het juiste adres af te leveren of uw betaling mogelijk te maken.
- Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze diensten.
- Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw apparaat wordt gepresenteerd.
- Om u te helpen bij het voltooien van een aankoop.
- Om onze site en diensten te verbeteren.
- Om u te informeren over veranderingen in onze goederen of diensten.
- Om fraudebestrijding uit te voeren.
- Om (indien van toepassing) productrecensies te publiceren op onze website, behoudens uw voorafgaande toestemming.
- Om u per e-mail periodieke informatie te sturen, behoudens uw voorafgaande toestemming. U kunt ook na inschrijving voor onze nieuwsbrieven altijd gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die in onze communicatie wordt aangeboden.
Wij zullen uw persoonlijke informatie en/of e-mailadres nooit aan derden verkopen.
- Zie ook ons ​​Cookiebeleid

Als we de manier wijzigen waarop we uw informatie gebruiken, wordt u hiervan vooraf op de hoogte gesteld en wordt dit document dienovereenkomstig aangepast.

Rechtsgrondslagen waarop wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken

1. Betrokkene heeft toestemming gegeven voor het verwerken van de persoonsgegevens.
2. Verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst.
3. Verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting.
4. Verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke.

Als u niet wilt dat wij uw informatie op deze manier gebruiken of (indien van toepassing) uw informatie aan derden verstrekken voor marketingdoeleinden, neem dan contact met ons op via info@passievoorwhisky.nl.

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrieven door op de link onderaan elke nieuwsbrief te klikken of door ons te vragen uw e-mailadres te verwijderen uit onze bestanden via info@passievoorwhisky.nl.
 

Met wie delen wij uw persoonlijke informatie?

Om uw bestelling mogelijk te maken, maken we uw persoonlijke informatie bekend aan derden, waaronder:
- Postorganisaties voor de levering van goederen die u hebt besteld.
- Organisaties die ons helpen bij het voltooien van bestellingen en betalen van goederen, zoals financiële instellingen, waaronder banken, creditcardmaatschappijen en andere betalingsaanbieders (Payment Service Providers - PSP). 
- AfterPay.Wanneer u voor de eerste keer gebruik maakt van de betaalmogelijkheid AfterPay is het mogelijk dat door AfterPay een kredietwaardigheidsbeoordeling wordt uitgevoerd. Meer informatie over de verwerking en bescherming van uw persoonlijke gegevens door AfterPay vindt u op https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/over-afterpay/privacy-statement en https://www.afterpay.nl/nl/algemeen/betalen-met-afterpay/betalingsvoorwaarden
- Organisaties die feedback verzamelen van klanten, behoudens voorafgaande toestemming.
- In het geval dat we ons bedrijf en/of onze activa verkopen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële koper van ons bedrijf.
- Als we uw persoonlijke informatie moeten vrijgeven of delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of om onze Algemene voorwaarden te handhaven of toe te passen; of om onze rechten, eigendom of veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen. 
 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Om fiscale redenen bewaren wij informatie zoals facturen, ontvangstbevestigingen en andere documenten (die persoonlijke informatie kunnen bevatten) gedurende minimaal 7 jaar, waarna deze worden vernietigd.
Uw informatie die wij voor marketingdoeleinden gebruiken, blijft bij ons totdat u ons laat weten dat u deze informatie niet langer wenst te ontvangen.
Zie voor meer informatie over bewaartermijnen ook ons Cookiebeleid.
 

Uitgaande links op onze website

Onze site kan links bevatten naar en van websites van partnernetwerken en adverteerders. Let op: als u een link naar een van deze websites volgt, kunnen deze websites andere voorwaarden of beleidsregels op uw persoonlijke gegevensverzameling toepassen en accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor dit beleid.
 

Toegang tot uw gegevens, updaten en corrigeren van uw gegevens

We willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie correct en up-to-date is. Als de informatie die u ons hebt verstrekt verandert, bijvoorbeeld als u uw e-mailadres of naam wijzigt, laat ons dan de juiste informatie weten door een e-mail te sturen naar info@passievoorwhisky.nl.


Uw rechten onder de AVG

De Europese Wet Bescherming Persoonsgegevens (GDPR) geeft u recht op toegang tot, bijwerken en corrigeren van informatie over u. U hebt ook het recht om te worden vergeten en kunt ons vragen alle persoonlijke informatie die we over u hebben in onze bestanden te verwijderen of te anonimiseren.

Als u een kopie van enkele of al uw persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn wilt inzien, of uw gegevens wilt aanpassen of (laten) verwijderen, stuur dan een e-mail naar info@passievoorwhisky.nl.
 
Ook kunt u schriftelijk contact opnemen met ons:
Wijn- en Whiskyspecialist van der Boog
Prinses Irenelaan 359-361
2285 GA Rijswijk
Nederland
 
We zullen reageren binnen 4 weken nadat we uw verzoek hebben ontvangen.

Houd er alstublieft rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens niet kunnen verwijderen zolang er een wettelijke verplichting is om deze gegevens op te slaan (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden) of zolang we verplichtingen hebben jegens u. Bijvoorbeeld: als u een aanspraak op garantie hebt gedaan.

Als u gebruik maakt van het recht om "de verwerking van persoonsgegevens te beperken" of onvolledige informatie aan ons verstrekt, heeft dit consequenties. Wij zullen bijvoorbeeld uw garantie-informatie niet kunnen terugvinden.

Wanneer u niet tevreden bent met de afhandeling van uw verzoek of over de manier waarop wij uw gegevens verzamelen, verwerken en/of bewaren heeft u het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst bijgewerkt: juni 2018
 
Wijzigingen die wij in de toekomst zullen aanbrengen in ons privacybeleid zullen op deze pagina worden gepubliceerd.
Lees ook onze Algemene voorwaarden voor disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen voor het gebruik van onze website.